menu

Privacy Statement

Privacy Statement voor Goedkope-kaartjes.nl

Goedkope-kaartjes.nl verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met jou te communiceren. Je maakt zelf de keuze om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld als je gebruikt maakt van onze diensten of als je jouw persoonsgegevens verstrekt via onze website Goedkope-kaartjes.nl
Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring lees je hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.
Wijzigingen in ons privacy statement worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

Gegevensverwerkingen
Wij verwerken persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, zodat wij onze diensten voor jou kunnen uitvoeren. Ook verzamelen wij persoonsgegevens als je het contactformulier op onze website invult. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: jouw naam, e-mail adres en bankgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
- het verlenen van diensten
- het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende grondslagen zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG:
- het voldoen aan een wettelijke verplichting
- de uitvoering van een overeenkomst
- een gerechtvaardigd belang
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Derden

 Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het delen van gegevens met de NS om de treinkaartjes aan te vragen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Cookies

 Wij houden gebruiksgegevens bij van onze website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem. Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt bij het bezoeken van onze website gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de website die je bezoekt op jouw apparaat worden geplaatst. Wanneer je onze website bezoekt, kan onze website automatisch technische informatie verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens om een beeld te krijgen van de navigatievoorkeuren die je op onze website hebt. In dit kader kan met name jouw IP-adres van de computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Wij optimaliseren hierdoor eveneens de werking van onze website. De meeste cookies worden niet door ons zelf geplaatst of uitgelezen, maar door derde partijen. Onze website maakt hiervoor o.a. gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics wordt gebruikt om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er wel op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Rechten
Je hebt op grond van de AVG een aantal rechten om je privacy te waarborgen. Deze rechten staan vermeld in de AVG. Als je van je rechten gebruik wilt maken, kun je contact met ons opnemen via klantenservice@goedkope-kaartjes.nl en ons verzoeken om gebruik te maken van jouw rechten. Jouw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

 Via onderstaande gegevens kun je contact met ons opnemen.

GoedkopeTreinkaartjes.nl
Vismarkt 5-1
9712 CA Groningen
Telefoonnummer: 020 - 369 9856
Email: klantenservice@goedkope-kaartjes.nl

Dit privacy statement is op 4 december 2019 vastgesteld.